Komenda Portu Wojennego Gdynia
Odznaki KPW

 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA
KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA


 

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 600/MON z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji  Komendy Portu Wojennego Gdynia.

 

Autorem projektu odznaki pamiątkowej KPW Gdynia jest śp. kmdr por. Maciej GLAPŚ, były zastępca szefa sztabu KPW Gdynia

 

Odznakę stanowią cztery elementy składowe:

  1. Stylizowana kotwica admiralicji (kolor złoty).
  2. Element kołowy przedstawiający w górnej części fragment koła zębatego w kolorze srebrnym na czarnym podłożu (symbolizuje służby techniczne); w dolnej części fragment koła ratunkowego w kolorze białym (symbolizuje służby pokładowe).
  3. Skrzyżowana torpeda z karabinem w kolorze stalowym (symbolizuje ciągłość tradycji KPW Gdynia, czyli ochronę i obronę portu wojennego oraz zaopatrzenie okrętów RP w środki bojowe).
  4. W górnej części odznaki, w prostokątnej ramce, skrót Komendy Portu Wojennego (KPW – na białym tle, srebrne litery), w środkowej części, na skrzyżowaniu torpedy i karabinu, w prostokątnej ramce, historyczna data (1920 – na czerwonym tle złote litery), w dolnej części wycinku okręgu wpisana dalsza część nazwy (Gdynia – na niebieskim tle srebrne litery).

Odznaka określa bezpośrednio rok sformowania jednostki (1920) i jej stałą dyslokację (Gdynia), nawiązuje do specyfiki zadań (służby techniczne, ochrona obiektów, zaopatrzenia, ratownictwo).

Układ symbolik na odznace nawiązuje bezpośrednio do historii jednostek od których KPW Gdynia przejęła tradycje. Wyrazem tradycji jest ciągłość i niezmienność zadań, uwzględnionych na odznace uznanymi i czytelnymi symbolami.

 

OZNAKA ROZPOZNAWCZA
KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 36/MON z dnia 12 lutego 2014 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Komendy Portu Wojennego Gdynia.

 

Oznaka rozpoznawcza KPW ma kształt tarczy, tło dwubarwne ( żółto-czerwone) nawiązujące do barw herbu Gdyni, miejsca dyslokacji Komendy Portu Wojennego. Obwód i przecięcie tarczy w kolorze granatowym - symbolizującym służby logistyczne. W środku tarczy umieszczony szkic budynku dawnego Dowództwa Floty MW – charakterystycznego budynku Komendy Portu Wojennego. Na zarysie budynku umieszczono kotwice – symbol przynależności do Marynarki Wojennej. Oznaka rozpoznawcza na mundurze polowym ma takie same kształty i wymiary oraz posiada te same elementy lecz w kolorach maskujących.

Autorem projektu oznaki rozpoznawczej KPW Gdynia jest mł. chor. Karol SZTONDER, starszy podoficer sztabowy sekcji wychowawczej.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych