Komenda Portu Wojennego Gdynia
Wstępne ogłoszenia informacyjne
12.09.2018
Sukcesywne dostawy warzyw i owoców
12.09.2018
Sukcesywne dostawy nabiału
12.09.2018
Grupa A: Sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego oraz wołowego Grupa B: Sukcesywne dostawy wyrobów z mięsa wieprzowego oraz wołowego.
12.09.2018
Grupa A: Sukcesywne dostawy pieczywa Grupa B: Sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych
14.06.2018
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia, na terenie:
15.02.2018
Dostawa artykułów biurowych z podziałem na części
15.02.2018
Dostawy materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów) do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla KomendyPortu Wojennego Gdynia
30.10.2017
ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW, SPRZĄTANIE DRÓG, CHODNIKÓW I PLACÓW UTWARDZONYCH ORAZ UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA


znaleziono: 8 wiadomości na 1 stronach

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych