Komenda Portu Wojennego Gdynia
Precedencja

 KOLEJNOŚĆ USTAWIENIA DELEGACJI DO SKŁADANIA WIEŃCÓW I WIĄZANEK PODCZAS UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

1) Prezydent RP,

2) Marszałek Sejmu RP,

3) Marszałek Senatu RP,

4) Prezes Rady Ministrów RP,

5) Wicemarszałkowie Sejmu RP,

6) Wicemarszałkowie Senatu RP,

7) Wiceprezesi Rady Ministrów RP,

8) Minister – Kancelarii Prezydenta RP,

9) Minister – członek Prezydium Rządu RP,

10) Minister Rady Ministrów RP (Minister Obrony Narodowej),

11) Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari,

12) Kapituła Orderu Krzyża Wojskowego,

13) Przewodniczący Trybunału Stanu – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

14) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

15) Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

16) Rzecznik Praw Obywatelskich,

17) Prezesi (przewodniczący) urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej,

18) Przewodniczący Komisji Sejmowej,

19) Przewodniczący Komisji Senackiej,

20) Posłowie na Sejm RP,

21) Senatorowie RP,

22) Sekretarze Stanu (Sekretarz Stanu w MON),

23) Szef Kancelarii Prezydenta RP,

24) Szef Kancelarii Sejmu RP i Szef Kancelarii Senatu RP,

25) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP,

26) Prezesi Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego,

27) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

28) Podsekretarze Stanu (Podsekretarze Stanu w MON),

29) Ambasadorowie RP,

30) Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego,

31) Zastępcy prezesów (przewodniczący) urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej,

32) Dyrektorzy generalni (Dyrektor Generalny MON),

33) Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, Komendant Główny ŻW, Dowódca GW,

34) Inspektorzy RSZ, Dyrektorzy Departamentów MON, Szefowie Zarządów SG WP, szefowie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi ON lub przez niego nadzorowanych,

35) Ordynariusze wojskowi.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych