Komenda Portu Wojennego Gdynia
Zasady etykiety flagowej
  • Flaga państwowa nie może być zawieszona na jednym maszcie z żadną inną (podnoszone z nią flagi innych państw muszą mieć odrębne maszty identycznej wysokości).
  • Flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami (umieszcza się ją jako pierwszą po lewej stronie patrzącego – przy ewentualnym krzyżowaniu się flag stosuje się tą samą zasadę).
  • Wyjątek to ustawienie trzech flag (przy jednakowych masztach), wtedy flaga państwowa powinna znaleźć się w środku.
  • Przy ustawieniu liczącym ponad pięć masztów flagowych flaga państwowa powinna być umieszczona na obu skrajnych pozycjach.
  • Przy ustawieniu w półkolu flaga państwowa powinna się znaleźć pośrodku.
  • W przypadku ustawienia masztów w układzie koła, porządek flag wyznacza kierunek wskazówek zegara, poczynając od miejsca naprzeciw głównego miejsca (flagi umieszcza się w porządku alfabetycznym).
  • Flaga umieszczona na podium przy mównicy zajmuje miejsce po prawej stronie mówcy (z perspektywy obserwatora).
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych