Komenda Portu Wojennego Gdynia
Ceremoniał Wojskowy
"Ceremoniał wojskowy" Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej to kodeks postępowania, obowiązujący podczas ceremonii wojskowych oraz innych uroczystości organizowanych z udziałem wojskowej asysty honorowej, przebiegających według ustalonego planu i z zachowaniem historycznie ukształtowanych (opartych na rycerskiej i żołnierskiej tradycji) zasad postępowania.

 

Ceremoniał określa charakter i sens uroczystości, systematyzuje sposoby ich organizowania i prowadzenia oraz nadaje im jednolitą formę organizacyjną. Jest on ustanowiony dla oddania szczególnego szacunku symbolom uosabiającym majestat Rzeczypospolitej Polskiej.
Ceremoniał jest oparty na obowiązujących przepisach zawartych w regulaminach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i odgrywa ważną rolę w wychowaniu wojskowym i szkoleniu, łącząc codzienny trud i wysiłek żołnierski z podniosłymi, uroczystymi momentami w życiu wojska i społeczeństwa. Jednoczy środowisko żołnierskie, kształtuje poczucie dumy i satysfakcji z przynależności do Wojska Polskiego i macierzystej jednostki. Ceremonie wojskowe są istotnym elementem kultury narodowej integrującym wojsko ze społeczeństwem, a także wspomagającym patriotyczne wychowanie młodzieży.
Szczególną rangę nadaje się w nim symbolom państwowym i znakom wojskowym. Symbole te podnoszą rangę i znaczenie ceremonii, potęgują uczucia patriotyczne, wzbogacają treści wychowawcze i walory emocjonalne. Ukształtowane i czczone przez pokolenia symbole Narodu i Państwa Polskiego - Biały Orzeł, biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego - wyrażały zawsze miłość Polaków do Ojczyzny oraz dążenie do jedności narodu, do niepodległości i integralności państwa, a także dbałości o dobro i rozwój Polski w celu zapewnienia jej godnego miejsca wśród innych narodów.

 

Wyjątkowo bogata jest też symbolika Wojska Polskiego. Stanowią ją znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do których należą: orły i sztandary wojskowe, znaki marynarki wojennej i lotnictwa wojskowego oraz flagi rodzajów sił zbrojnych. "Ceremoniał wojskowy" zawiera również elementy kultu religijnego - co nadaje większej powagi i podniosłości ceremoniom, określa formę i sposób udziału żołnierzy oraz wojskowej asysty honorowej w aktach liturgicznych. Hasło naszych przodków "Amor Patriae Nostra Lex", wypisane na sztandarach i klingach szabel, pieczołowicie chronione przez wiele pokoleń Polaków, zmieniane na przestrzeni dziejów na różne hasła-dewizy, z których do naszych czasów przetrwało "Honor i Ojczyzna", w obecnej dobie zapisane w ustawie sejmowej jako "Bóg, Honor i Ojczyzna" powinny symbolizować głęboki patriotyzm i najwyższe cnoty żołnierskie.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych