Komenda Portu Wojennego Gdynia
Garnizon Gdynia

Na podstawie Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. z dn. 23.09.2013 r. poz. 1118).

W skład garnizonu weszły:

  • m. Gdynia;
  • m. Sopot;
  • pow. pucki (tylko gm. Kosakowo).

 

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do przydzielenia wojskowej asysty honorowej na uroczystości.

Podstawowymi dokumentami planistycznymi regulującymi udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku są: „Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej” oraz „Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”. Zadania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach ujmuje się w „Planach współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok ...”.

W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów ...” oraz w „Planie współpracy resortu obrony narodowej ...”, ich organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie:

DOWÓDCA GARNIZONU GDYNIA

DOWÓDCA 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia

tel. 261-262-281 , fax 261-266-772

 

W przypadku, gdy w uroczystości planowany jest udział orkiestry wojskowej, kierują wniosek do Dowódcy Garnizonu Warszawa:

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

Plac Marszałka J. Piłsudskiego 4

00-909 Warszawa

fax 261-873-259

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych