Komenda Portu Wojennego Gdynia
Porozumienia
  • W dniu 30.01.2017 r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Komendą Portu Wojennego Gdynia, a XII Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w sprawie współpracy na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży. Porozumienie ze strony KPW Gdynia podpisał Komendant Portu Wojennego Gdynia - kmdr Andrzej Łysakowski, a ze strony XII Liceum Ogólnokształcącego- Dyrektor Pani mgr. inż. Iwona Demkowska.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych