Komenda Portu Wojennego Gdynia
Zasady współpracy

Aby uzyskać stałe wsparcie Komendy Portu Wojennego Gdynia – usankcjonowane porozumieniem o współpracy – szkoła (punkt 1, 2 i 5 dotyczy także organizacji i stowarzyszeń) musi spełnić następujące warunki:

 1. promować służbę wojskową na swojej stronie internetowej, stałej wystawie tematycznej, wydawnictwach wewnętrznych itp.;
 2. zapewniać udział uczniów w uroczystościach, w tym przede wszystkim: świętach wojskowych i państwowych;
 3. rozszerzyć nauczanie historii o treści związane z Komendą Portu Wojennego Gdynia;
 4. rozszerzyć nauczanie wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa o treści związane z systemem obrony państwa;
 5. wdrożyć do programu wychowania fizycznego realizowanego przez szkołę zajęć i dyscyplin ułatwiających przygotowanie do służby wojskowej;

W ramach wsparcia szkoła/stowarzyszenie/organizacja może liczyć na:

 1. wydzielanie żołnierzy o wymaganych kwalifikacjach do wspierania szkoły/stowarzyszenia/organizacji w przekazywaniu wybranych treści edukacyjnych związanych z realizacją porozumienia;
 2. udostępnianie – w miarę możliwości – sprzętu, wyposażenia i obiektów znajdujących się w dyspozycji Komendy Portu Wojennego Gdynia;
 3. umożliwienie udziału uczniów/członków w „Dniu Otwartych Koszar”, pokazach sprzętu i uzbrojenia, świętach wojskowych i państwowych na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia;
 4. umożliwienie korzystania z „Sali Tradycji” Komendy Portu Wojennego Gdynia;
 5. umożliwienie organizowania spotkań z żołnierzami;
 6. udzielenie wsparcia podczas przygotowywania przez szkołę/stowarzyszenie/organizację przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i sportowym.

Decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznym.

Wzór wniosku do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych