Komenda Portu Wojennego Gdynia
Zamówienia powyżej 30 000 euro
09.04.2018
Przeglądy i naprawy na ORP „KASZUB” z podziałem na sześć części:

Część I: Przegląd pomp w systemie ppoż. MOVICHROM 2 szt. na ORP „KASZUB”
Część II: Przegląd odsalacza wody HRO SEAFARI 900 2 na ORP „KASZUB”
Część III: Naprawa zbiorników wody słodkiej na ORP „KASZUB”
Część IV: Naprawa studzienek ściekowych na ORP „KASZUB”
Część V: Naprawa systemu chłodzenia łożysk nośnych linii wałów na ORP „KASZUB”


Część VI: Weryfikacja stanu technicznego silnika spalinowego 16 ASV 25/30 na ORP „KASZUB"

Termin składania ofert: 24.04.2018 r.

Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia

Pliki do pobrania:
Warunki Przetargu z załacznikami

zmiana do Warunków Przetargu nr 1

Załacznik nr 1 do Warunków Przetargu - formularz oferty -  PO ZMIANIE

Załącznik nr 2 f do Warunków Przeargu - część VI

Zmiana do Warunków Przetargu nr 2

zapytania i wyjasnienia do WP nr 1

Zmiana do Warunków Przetargu nr 3

informacja o udzieleniu zamówienia

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych