Komenda Portu Wojennego Gdynia
Zadania

Komenda Portu Wojennego Gdynia jest najstarszą i obecnie największą jednostką logistyczną Marynarki Wojennej, pełniącą funkcję oddziału gospodarczego. Zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk.
Komendzie Portu Wojennego podlegają poniższe pododdziały:

 • zespół techniczny (Gdynia Demptowo);
 • zespół wsparcia (Dębogórze);
 • zespół zabezpieczenia;
 • zespół sportowy MW;
 • punkt bazowania (Hel);
 • wojskowa straż pożarna.

Podstawowe zadania KPW Gdynia:

 • zaopatrywanie okrętów zarówno na morzu, jak i na lądzie we wszelkiego rodzaju amunicję, rakiety, torpedy, miny oraz wyposażenie chemiczne, materiały pędne i smary, a także w żywność, przedmioty zaopatrzenia mundurowgo, wodę słodką i wszelkie inne rzeczy niezbędne do właściwego funkcjonowania okrętu,
 • zabezpieczanie podstawowych napraw sprzętu okrętowego, odbywających się w warsztatach remontowych techniki morskiej, wchodzących w skład komendy,
 • realizacja zadań związanych z ochroną i obroną Portu Wojennego oraz wszelkich magazynów i składów znajdujących się na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz jednostek podległych 3. Flotylli Okrętów,
 • likwidacja pożarów na lądzie i morzu siłami garnizonowej straży pożarnej KPW Gdynia oraz wszelkiego rodzaju prac porządkowych, jak usuwanie wiatrołomów, ewentualne wypompowywanie wody z zalanych budynków lub części portu oraz zabezpieczanie załadunku amunicji lub torped na okręty wychodzące w morze,
 • świadczenie usług medycznych żołnierzom i pracownikom wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz innych jednostek wojskowych podległych Dowódcy 3 Flotylli Okrętów na bazie ambulatorium z izbą chorych KPW Gdynia,
 • zabezpieczanie i realizacja przewozów dla potrzeb jednostek wojskowych 3 Flotylli Okrętów siłami zespołu wsparcia oraz zespołu technicznego KPW Gdynia.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych