Komenda Portu Wojennego Gdynia
Pomocnik dowódcy KPW Gdynia ds. podoficerów

Pomocnik Komendanta ds. podoficerów

st. chor. szt. Wiesław STRZELCZYK
tel. 261 26 66 00

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych