Komenda Portu Wojennego Gdynia
Sport

ZESPÓŁ SPORTOWY MARYNARKI WOJENNEJ

 

Zespół Sportowy Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Gdyni został utworzony w 2002 roku na bazie rozformowanego Wojskowego Ośrodka Szkolenia Sportowego MW. Zespół Sportowy MW funkcjonuje przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. W realizacji zadań na rzecz Ministra Obrony Narodowej współpracuje z Wojskowym Klubem Sportowym "FLOTA" Gdynia i Klubem Sportowym "ISKRA" Gdynia. Dowódcą Zespołu Sportowego MW jest kmdr por. Paweł ŁEMPA. Zespół Sportowy Marynarki Wojennej prowadzi działalność szkoleniową w czterech dyscyplinach sportowych: biegu na orientację, judo, pięcioboju morskim oraz strzelectwie.


W pierwszych latach działalności Zespół Sportowy MW skoncentrował swą działalność głównie na:


  • przygotowaniu zawodników do startu w zawodach sportowych, przede wszystkim w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, Europy, mistrzostwach żołnierzy - CISM, mistrzostwach Polski i Wojska Polskiego oraz innych zawodach, szczególnie międzynarodowych;
  • usprawnianiu procesu szkolenia sportowego;
  • naboru do poszczególnych dyscyplin na żołnierzy - sportowców;
  • organizowaniu imprez sportowych różnych szczebli, w tym Mistrzostw Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej;
  • organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych dla kadry zawodowej i ich rodzin z Garnizonu Gdynia;
  • wykonywaniu zadań związanych z transformacją sportu wojskowego. Wykonywanie zadań w zakresie transformacji trwa praktycznie do dnia dzisiejszego.


Działalność szkoleniowo - sportowa dotyczyła również sportu powszechnego i rekreacji w Marynarce Wojennej. Nadmienić trzeba, że zawodnicy Zespołu Sportowego MW biorą czynny udział w rywalizacji w ramach zawodów sportowych rozgrywanych w Marynarce Wojennej w sporcie powszechnym. Zespół włączył się również w działalność organizacyjną, organizując liczne imprezy sportowe. Zawody nasze wspomagane były przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Urzędy Miast: Gdańsk, Sopot i Gdynia.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych