Komenda Portu Wojennego Gdynia
Kto jest kim
DOWÓDZTWO
KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Komendant Portu Wojennego
kmdr Andrzej ŁYSAKOWSKI
Zastępca Komendanta
Szef Sztabu
kmdr por. Jarosław WYPIJEWSKI

 

 

 
Szef Logistyki
kmdr por. Andrzej KRÓL
Główny Księgowy
kmdr por. Sławomir PATYNA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych