Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Z DNIEM 28 LISTOPADA ROZKAZUJĘ UTWORZYĆ MARYNARKĘ POLSKĄ...
28.11.2018
W środę 28 listopada 2018 roku od zbiórki na dziedzińcu Komendy Portu Wojennego Gdynia rozpoczęliśmy uroczyste obchody z okazji 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej.

 

Z godnie z ceremoniałem wojskowym o godz. 08.00 podniesiono flagę państwowa na maszt
z jedoczesnym odegraniem hasła wojska polskiego. Szczególnym elementem dla uczczenia 100. Rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej było podniesienie Bandery Marynarki Wojennej na maszcie wieży punktu obserwacyjnego Komendy Portu Wojennego Gdynia. Gośćmi uroczystości byli: Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław ZIEMIAŃSKI oraz Dowódca 3. Flotylli Okrętów komandor Mirosław JURKOWLANIEC wraz z dowódcami jednostek podległych 3. Flotylli Okrętów.

O godz. 09.00 na cmentarzu Marynarki Wojennej delegacje złożyły wiązanki kwiatów,
a następnie udały się do kościoła garnizonowego na mszę świętą w intencji wszystkich żołnierzy w marynarskich mundurach. Główne uroczystości odbyły się w centrum Gdyni przy pomniku Polski Morskiej, gdzie dokonano uroczystej zmiany wart oraz złożono wieńce
i wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

 

 
 
 

    "Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską..." - w siedemnaście dni po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą oraz w 291. rocznicę bitwy pod Oliwą, naczelnik Państwa Józef Piłsudski tej treści dekretem powołał do życia Marynarkę Polską. W Modlinie sformowano pierwsze jednostki. W skład Flotylli Rzecznej, Oddziału Zapasowego Marynarzy i Batalionu Morskiego weszli marynarze z byłych flot zaborczych. To właśnie Batalion Morski, którego dziś  tradycje orężne dziedziczy Komenda Portu Wojennego Gdynia, wraz z generałem Józefem Hallerem, 10 lutego 1920 roku dokonał w Pucku zaślubin Polski z Bałtykiem. Traktat wersalski przyznał Polsce 70 kilometrów wybrzeża morskiego z małymi portami w Helu i Pucku. Ten ostatni stał się bazą rodzącej się floty wojennej. Tu stacjonował pierwszy polski okręt wojenny ORP "Pomorzanin". Był to trudny czas dla odrodzonej Rzeczypospolitej i tworzącej się Marynarki Wojennej. Trwała wojna polsko - bolszewicka. Na lądzie walczyło 2,5 tysiąca marynarzy z Pułku Morskiego, Flotylli Wiślanej i Flotylli Pińskiej.

      Połowa lat 20. przyniosła rozpoczęcie budowy nowych okrętów we Francji, Anglii i Holandii. Równocześnie z rozbudową floty, dzięki inicjatywom Kierownictwa Marynarki Wojennej w osobach wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, kontradmirała Jerzego Świrskiego i admirała floty Józefa Unruga rozpoczął się rozwój infrastruktury lądowej Marynarki Wojennej. Powstały porty wojenne w Gdyni i w Helu. Jednocześnie na polskich wodach pojawiły się nowoczesne okręty wojenne -niszczyciele: ORP "Wicher", ORP "Burza", ORP "Grom", ORP "Błyskawica", stawiacz min ORP "Gryf", okręty podwodne ORP "Żbik", ORP "Ryś", ORP "Wilk", ORP "Sęp" i ORP "Orzeł". Swoje pierwsze loty nad morzem rozpoczęły samoloty Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka. Natomiast na wschodzie kraju stacjonowały monitory Flotylli Pińskiej.

      Agresja hitlerowska zastała Polską Marynarkę Wojenną w fazie rozbudowy. W zetknięciu z potęgą przeciwnika mogła ona jedynie prowadzić działania obronne, i to w ograniczonym zakresie. Tuż przed wybuchem wojny do portów brytyjskich przebazowano trzy najnowocześniejsze okręty, niszczyciele ORP "Błyskawica", ORP "Burza" i ORP "Grom". Stały się one zalążkiem Polskiej Marynarki Wojennej u boku aliantów. W tym czasie w kraju i na polskim wybrzeżu trwała walka z wojskami hitlerowskimi. Pomimo szczupłych sił i przygniatającej przewagi wroga obrona Wybrzeża kierowana przez dowódcę Floty admirała Józefa Unruga przetrwała do 2 października 1939 roku. Marynarze walczyli o utrzymanie mostów i przepraw na dolnej Wiśle, jak również w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie", w ramach której wzięli udział w ostatniej bitwie Kampanii Wrześniowej pod Kockiem.

       W Wielkiej Brytanii utworzono Oddział Polskiej Marynarki Wojennej. Od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej polscy marynarze uczestniczyli we wszystkich najważniejszych operacjach morskich u boku aliantów. Łącznie polskie okręty przebyły około 1,21 miliona mil morskich, eskortowały 787 konwojów oraz przeprowadziły 1162 patrole i operacje bojowe. 31 marca 1947 roku Polska Marynarka Wojenna w Wielkiej Brytanii zakończyła swoją działalność. Większość marynarzy pozostała na emigracji, tylko nieliczni zdecydowali się na powrót do kraju.

        W Polsce, 7 lipca 1945 roku powołano do życia Marynarkę Wojenną z jej Dowództwem w Gdyni. W tym czasie wszystkie porty i stocznie były zniszczone  i zaminowane. Podstawowym zadaniem stało się więc usuwanie zniszczeń oraz ochrona 500 kilometrów granicy morskiej. Reaktywowano system szkolenia personelu, do kraju powróciły niektóre przedwojenne okręty, wznowiono odbudowę floty oraz sformowano jednostki logistyczne.

       W latach 90-tych Marynarka Wojenna zintensyfikowała współdziałanie z flotami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które realizowano pod auspicjami Partnerstwa dla Pokoju oraz na mocy międzynarodowych porozumień. Pierwszym sprawdzianem polskich sił morskich był udział dwóch okrętów w operacji "Pustynna Burza". Okręt szpitalno-ewakuacyjny ORP "Wodnik" i okręt ratowniczy ORP "Piast" jako pierwsze polskie okręty w powojennej historii Polski uczestniczyły w działaniach sojuszniczych.

        Następne lata to rozbudowa i modernizacja floty, dostosowanie programów szkolenia do wymagań NATO, ćwiczenie procedur, wspólne manewry, wymiana doświadczeń i unowocześnianie infrastruktury logistycznej. Jeszcze przed sformalizowaniem programu "Partnerstwa dla Pokoju" Marynarka Wojenna uczestniczyła w międzynarodowych manewrach na Bałtyku pod kryptonimem BALTOPS 93. Tym samym zainicjowała udział polskich sił zbrojnych w ćwiczeniach z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do roku 1999, kiedy Polska została członkiem NATO, Marynarka Wojenna obecna była we wszystkich ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych na Bałtyku przez państwa Sojuszu oraz pod auspicjami Partnerstwa dla Pokoju.

      Po wejściu Polski do NATO (12 marca 1999 roku) polskie okręty, samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego około 300 razy operowały w międzynarodowych manewrach, z czego 47 razy już w pierwszym roku członkostwa. Zmodernizowane, unowocześnione i dostosowane do standardów NATO polskie okręty i samoloty lotnictwa morskiego rozpoczęły udział w międzynarodowych ćwiczeniach morskich i lotniczych na Bałtyku i poza jego granicami. Ćwiczenia państw Sojuszu na Atlantyku i Morzu Północnym odbywają się już z udziałem okrętów i lotnictwa polskich sił morskich. Nieprzerwanie od 100 lat, Marynarka Wojenna wykonuje zadania na rzecz polskiej, morskiej racji stanu. W dniu dzisiejszym odbędą się główne uroczystości upamiętniające odtworzenie sił morskich naszego państwa po odzyskaniu niepodległości.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych