Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.
26.11.2018
W poniedziałek 26 listopada 2018 roku obsady elementów baz mobilizacyjnych Komendy Portu Wojennego Gdynia przyjęły żołnierzy rezerwy.

 

Powołani żołnierze, będą uczestniczyli w krótkotrwałych ćwiczeniach wojskowych. W tym czasie przypomną sobie podstawy żołnierskiego zachowania oraz szkolenia ogólnowojskowego, a także odbędą szkolenie specjalistyczne na przydzielonym stanowisku wojskowym.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych