Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA III TURNUSU ELEWÓW SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.
23.11.2018
W piątek 23 listopada 2018 roku w Punkcie Bazowania Hel KPW Gdynia odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia szkolenia III Turnusu Elewów Służby Przygotowawczej.

 

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Portu Wojennego kmdr. Jarosławowi WYPIJEWSKIEMU przez dowódcę uroczystości. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt z jednoczesnym odśpiewaniem hymnu Polski. Kolejnym elementem apelu było odczytanie rozkazu dotyczącego zakończenia III turnusu służby przygotowawczej oraz wręczenie wyróżnień dla najbardziej zaangażowanych w procesie szkolenia elewów. Na zakończenie Komendant Portu Wojennego komandor Jarosław WYPIJEWSKI życzył wszystkim elewom powodzenia w dalszej drodze służbowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych