Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWAŃ.
20.11.2018
20 listopada 2018 roku, na zbiórce w Sali Tradycji odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe.

 


Akty mianowań wręczył Zastępca Komendanta – Szef Sztabu kmdr por. Przemysław CZERNUSZYC.
Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym w obecności sztandaru
Komendy Portu Wojennego Gdynia.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych