Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
OCENA SYTUACJI KADROWEJ W KOMENDZIE PORTU WOJENNEGO GDYNIA.
29.10.2018
29 października 2018 roku, odbyła się ocena sytuacji kadrowej, w której uczestniczyła kierownicza kadra Komendy Portu oraz przedstawiciel 3. Flotylli Okrętów.

 

W trakcie oceny sytuacji rozliczano stany ewidencyjne, przedstawiono opiniowanie służbowe, omówiono absencję chorobową, dokonano analizy wykorzystania urlopów oraz dni wolnych. Zgodnie z wyznaczonym porządkiem odprawy dowódcy pododdziałów oraz szefowie komórek organizacyjnych złożyli Komendantowi Portu Wojennego Gdynia meldunki dotyczące oceny sytuacji kadrowej.
W podsumowaniu Komendant Portu Wojennego komandor Jarosław WYPIJEWSKI podziękował kierowniczej kadrze za trud i wysiłek włożony w prawidłową realizacje zadań.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych