Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
ĆWICZENIA ROTACYJNE ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH.
10.10.2018
10 października 2018 roku w Komendzie Portu Wojennego Gdynia rozpoczęły się ćwiczenia rotacyjne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, które trwać będą do 25 października br.

 

Żołnierze w ciągu dwóch tygodni uczestniczyć będą w zajęciach ze szkolenia strzeleckiego, inżynieryjno-saperskiego, OPBMR, terenoznawstwa oraz wychowania fizycznego. Przypomną sobie znajomość regulaminów oraz zasad żołnierskiego zachowania. Komenda Portu Wojennego Gdynia jako największa jednostka wojskowa wchodząca w skład 3. Flotylli Okrętów, regularnie przeprowadza szkolenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych