Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ADMIRAŁA FLOTY JÓZEFA UNRUGA
02.10.2018
W dniach 01 - 02 października br. żołnierze Komendy Portu Wojennego Gdynia uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych ś.p. admirała floty Józefa UNRUGA i jego małżonki Zofii, które odbyły się w Helu i Gdyni.

Komenda Portu Wojennego Gdynia zabezpieczała logistycznie i ceremonialnie przygotowania  oraz uroczystości pogrzebowe legendarnego Dowódcy Obrony Wybrzeża z 1939 roku -  ś. p. admirała floty Józefa UNRUGA i jego małżonki Zofii.

Uroczystości w Helu i Gdyni  zwieńczyły  działania na rzecz uczczenia pamięci i godnego uhonorowania admirała Józefa Unruga oraz jego podwładnych. Nad organizacją uroczystości czuwał - działający pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele Rodzin śp. Marynarzy, a także Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej - w tym Marynarki Wojennej RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Urzędu Miasta Gdyni.

Dzięki zaangażowaniu wspomnianego Komitetu, na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu wybudowana została Kwatera Pamięci, gdzie 16 grudnia ubiegłego roku spoczęły doczesne szczątki kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, kontradmirała Jerzego Staniewicza i komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.

29 czerwca bieżącego roku w Kwaterze Pamięci zostały złożone szczątki pozostałych oficerów, podoficerów  i marynarzy na czele z kontradmirałem Adamem Mohuczym, o których w swojej woli testamentowej upominał się admirał Unrug, a których bohaterstwo i poświęcenie nie mogły zostać zapomniane.

Uroczysty, państwowy pogrzeb śp. admirała Józefa Unruga oraz sprowadzenie z Francji i złożenie Jego doczesnych szczątków wraz ze szczątkami żony śp. Zofii w Kwaterze Pamięci na gdyńskim Oksywiu to symboliczne dopełnienie woli niezłomnego obrońcy wybrzeża z 1939 r., zgodnie z którą pragnął spocząć na ojczystej ziemi wraz ze swoimi towarzyszami broni.

Po 45 latach od śmierci admirała, polskie państwo spłaca dług wdzięczności, zaciągnięty w czasie II wojny światowej.

Symboliczny powrót na wybrzeże Bałtyku Dowódcy Floty Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1925-1939 oraz Jego państwowy pogrzeb, wpisują się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia utworzenia Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych