Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWAŃ ŻOŁNIERZOM REZERWY.
19.09.2018
W środę 19 września br. w Zespole Technicznym Komendy Portu Wojennego Gdynia zakończyły się kilkudniowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy.

 


W tym czasie żołnierze przypomnieli sobie podstawy żołnierskiego zachowania oraz szkolenia ogólnowojskowego, a także odbyli szkolenie specjalistyczne na przydzielonym stanowisku wojskowym. W ostatnim dniu szkolenia wyróżniającym się żołnierzom wręczono akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe.
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych