Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.
10.09.2018
W poniedziałek, 10 września 2018 roku obsady elementów baz mobilizacyjnych Komendy Portu Wojennego Gdynia przyjęły żołnierzy rezerwy.

Powołani żołnierze, będą uczestniczyli w krótkotrwałych ćwiczeniach wojskowych. W tym czasie przypomną sobie podstawy żołnierskiego zachowania oraz szkolenia ogólnowojskowego, a także odbędą szkolenie specjalistyczne na przydzielonym stanowisku wojskowym. Ponadto jeden z rezerwistów złozył uroczystą przysięgę na sztandar jednostki wojskowej. 

 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych