Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
WITAMY W KORPUSIE OFICERÓW STARSZYCH.
03.09.2018
W dniu 03.09.2018 roku, na zbiórce w Sali Tradycji odbyło się wręczenie aktu mianowania dla kmdr. ppor. Arkadiusza SZÓSTKIEWICZA.

 

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w obecności sztandaru Jednostki. Komendant Portu Wojennego wz. kmdr por. Przemysław CZERNUSZYC wręczył akt mianowania kmdr. ppor. Arkadiuszowi SZÓSTKIEWICZOWI oraz podziękował za dotychczasową wzorową i sumienną służbę. W swoim przemówieniu kmdr ppor. SZÓSTKIEWICZ zapewnił, że dalsza służba w Komendzie Portu Wojennego Gdynia będzie wykonywana wzorowo i sumiennie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych