Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
ĆWICZEBNY ALARM POŻAROWY W PUNKCIE BAZOWANIA HEL
30.07.2018
W dniu 30.07.2018 roku, w Punkcie Bazowania Hel Komendy Portu Wojennego Gdynia przeprowadzono ćwiczebny alarm pożarowy z udziałem okrętu Marynarki Wojennej ORP „Bałtyk”.

 

Podczas prac przeładunkowych doszło do zwarcia instalacji elektrycznej co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu pożaru w zbiorniku paliwa. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez załogę okrętu przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego pożar objął swoim zasięgiem część dziobową okrętu. Na pomoc została wezwana Wojskowa Straż Pożarna z Punktu Bazowania Hel. Szybkie przybycie zastępu WSP oraz profesjonalne działanie gaśniczo – ratownicze pozwoliły na ugaszenie pożaru w krótkim czasie. Podczas ćwiczebnego alarmu sprawdzono założenia zawarte w „Planie ochrony przeciwpożarowej oraz działań ratowniczych”. Ćwiczenia tego typu pozwalają na doskonalenie umiejętności postępowania na wypadek wybuchu pożaru oraz współdziałania załóg okrętowych z Wojskową Strażą Pożarną.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych