Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Komendant Portu z wizytą u weterana.
12.07.2018
Dowódca 3. Flotylli Okrętów, kmdr Mirosław JURKOWLANIEC oraz Komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Jarosław WYPIJEWSKI odwiedzili kapitana w stanie spoczynku Aleksandra Pawelca, najstarszego w Polsce marynarza.

 

Kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec pochodzi z Lututowa, koło Wielunia, gdzie urodził się w 1915 roku. Żołnierski mundur założył wiosną 1939 roku trafiając do plutonu zwiadu 1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie. We wrześniu 1939 roku z tą jednostką brał udział w obronie Wybrzeża (Redy, Rumii, Kępy Oksywskiej). Po śmierci pułkownika Stanisława Dąbka i kapitulacji Kępy Oksywskiej dostał się do niewoli. Z obozu jenieckiego trafił na przymusowe roboty, skąd uciekł. Wrócił w rodzinne strony i podjął walkę wstępując w szeregi tamtejszego oddziału Armii Krajowej, nad którym dwa lata później objął dowództwo. Po zakończeniu działań wojennych, z obawy przed konsekwencjami przynależności do AK, powrócił na Wybrzeże. Osiedlił się w Gdyni, gdzie mieszka do dziś. W 2016 roku, przez Ministra Obrony Narodowej został mianowany na stopień kapitana. Najstarszy polski marynarz na stałe związał się z Marynarką Wojenną. Jest częstym gościem na wszystkich jej uroczystościach.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych