Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Ćwiczenie ROS-18
15.06.2018
W dniach 11-15 czerwca 2018 roku, odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem ROS-18. To pierwsze tego typu ćwiczenie na szczeblu związków taktycznych z udziałem organów dowodzenia dowództw i jednostek różnych rodzajów Sił Zbrojnych.

Prawie 800 żołnierzy i ponad 80 jednostek sprzętowych z 3 związków taktycznych Wojska Polskiego brało udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym wspomaganym komputerowo, pod kryptonimem ROS-18. Celem ćwiczenia było doskonalenie obsad stanowisk dowodzenia jednostek ćwiczących w planowaniu wsparcia i zabezpieczenia bojowego działań oraz zabezpieczenia logistycznego sił. Oprócz tego żołnierze ćwiczyli swoje umiejętności w zakresie planowania i organizowania działań w specyficznym środowisku walki we współdziałaniu z innymi rodzajami sił.

W ćwiczeniu ROS-18 brali udział żołnierze z Komendy Portu Wojennego Gdynia, 3. Flotylli Okrętów, 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża i Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Ćwiczące jednostki współdziałały również z Żandarmerią Wojskową, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Nad poprawnością działania Systemu Symulacji Pola Walki JCATS czuwali specjaliści z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na tle założonej sytuacji taktycznej z wykorzystaniem symulacji komputerowej w środowisku JCATS żołnierze ćwiczyli epizody związane m. in. z realizacją uderzeń rakietowych na siły okrętowe przeciwnika, niszczeniem podchodzącego desantu morskiego, realizacją wsparcia ogniowego, ewakuacją rannych z pola walki (MEDEVAC) oraz współdziałaniem z oddziałami Obrony Terytorialnej w rejonie odpowiedzialności Komponentu Morskiego.

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych