Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
09.06.2018
W dniu 09.06.2018r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się uroczysta Gala wręczenia odznaczeń "Honorowy Dawca Krwi - ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU".

Odznaczenie to nadawane jest przez Ministra Zdrowia dla najbardziej zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Z upoważnienia Ministra odznaczenia wręczyła Prezes Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku Pani Marzena Dobrowolska.

 

Wśród wyróżnionych tym zaszczytnym odznaczeniem znalazło się 4 żołnierzy i 2 pracowników resortu obrony narodowej z Komendy Portu Wojennego Gdynia:

 

-          kmdr ppor. Waldemar Żyłow;

-          kpt. mar. Robert Drapała;

-          mł. chor. Łukasz Pietrzyk;

-          st. mat Artur Michalski;

-          p. Grzegorz Kosobucki;

-          p. Ireneusz Zakrzewski.

 

W imieniu Komendanta Portu Wojennego  w gali uczestniczył Prezes Wojskowego Klubu HDK przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia kmdr ppor. Waldemar Żyłów.

Uroczystość uświetnił zespół "TRZY NA MORSKIEJ FALI" pod batutą pana Adama Zittermanna, soliści - pracownicy resortu obrony narodowej Komendy Portu Wojennego Gdynia p. Hanna Redo oraz Pan Bogusław Kaczmarek.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych