Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Uroczysta przysięga wojskowa.
01.06.2018
W piątek, 1 czerwca, o godz. 11:30, przed okrętem muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa elewów II turnusu służby przygotowawczej.

Ochotnicy odbywających szkolenie w Komendzie Portu Wojennego oraz 43. Batalionie Saperów z Rozewia złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Gospodarzami uroczystości byli: Zastępca Komendanta Portu Wojennego komandor por. Przemysław CZERNUSZYC oraz Dowódca 43. Batalionu Saperów kmdr por. Sebastian SOCHOŃ. W uroczystości udział wzięli dowódcy jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Gdynia, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych zaprzyjaźnionych z KPW Gdynia, duchowieństwo oraz najbliżsi żołnierzy służby przygotowawczej. Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Garnizonowym w Gdyni gdzie mszę świętą poprowadził ks. kmdr Zbigniew REĆKO. Następnie pododdziały udały się w miejsce uroczystości przy Okręcie Muzeum ORP Błyskawica. Meldunek o gotowości pododdziałów do przysięgi złożył Dowódcy 3. Flotylli Okrętów cz. p. o. kmdr. Wojciechowi SOWIE Zastępca Komendanta Portu Wojennego Gdynia kmdr por. Przemysław CZERNUSZYC. Podczas podniesienia flagi państwowej, żołnierze odśpiewali hymn państwowy. Po powitaniu gości nastąpił najważniejszy moment – złożenie przysięgi wojskowej. Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Komendy Portu Wojennego Gdynia dostąpili :

- mar. elew Łukasz TOMASIK;

- mar. elew Paweł KLIMCZAK;

- mar. elew Olga SZYMKOWIAK;

- mar. elew Mateusz MADZIĄG.

Po uroczystym złożeniu przysięgi kolejnym elementem uroczystości było wręczenie wyróżnień dla elewów osiągających najlepsze wyniki szkoleniowe. Plakietę okolicznościową z miniaturą sztandaru Komendy Portu Wojennego Gdynia otrzymali mar. elew Patryk KLEINA, mar. elew Paulina GRABOWSKA oraz mar. elew Piotr OGŁODZIŃSKI.

Po przysiędze elewom II turnusu służby przygotowawczej błogosławieństwa udzielili dziekani Marynarki Wojennej. Zastępca Komendanta Portu Wojennego Gdynia kmdr por. Przemysław CZERNUSZYC zwracając się do żołnierzy składających przysięgę podkreślił znaczenie dzisiejszej uroczystości, będącej początkiem jakże odpowiedzialnej żołnierskiej służby. Podziękował także rodzicom i najbliższym za trud wychowania oraz cierpliwość w niełatwym czasie rozłąki. Całą uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych