Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Święto wojskowej ochrony przeciwpożarowej.
22.05.2018
We wtorek 22 maja 2018 r., w Sali Tradycji KPW Gdynia, odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

 

W uroczystości uczestniczyli żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej Wojskowych Straży Pożarnych KPW Gdynia oraz zaproszeni goście przez Komendanta Portu Wojennego Gdynia:
Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni - ppłk Cezariusz FRĄCKOWIAK, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku - st. bryg. Piotr SOCHA, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni - st. kpt. Paweł GIL, Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku - dr. Zygmunt TOMCZONEK Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku - dr. Edmund KWIDZIŃSKI.
Podczas uroczystości Komendant Portu Wojennego wz. komandor ppor. Agnieszka HYDZIK wyróżniającym się strażakom wręczyła nagrody rzeczowe, a przybyłym gościom listy z podziękowaniami za dotychczasową współpracę. W swoim wystąpieniu Komendant Portu Wojennego podkreśliła, że żołnierze-strażacy Wojskowej Straży Pożarnej stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Dzięki nim w sposób właściwy funkcjonuje krajowy system ratownictwa ochrony przeciwpożarowej. Z okazji święta Komendant Portu złożył najserdeczniejsze żołnierskie życzenia, wytrwałości i profesjonalizmu w dalszej służbie i pracy.


GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych