Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Przyjęcie żołnierzy rezerwy
07.05.2018
W poniedziałek, 7 maja 2018 roku obsady elementów baz mobilizacyjnych KPW Gdynia: połączony PKI-4 oraz PPW-5 przyjęły żołnierzy rezerwy będących na przydziale mobilizacyjnm w 1. Batalionie Transportowym.

 

Powołani żołnierze, będą uczestniczyli w krótkotrwałych ćwiczeniach wojskowych w macierzystej jednostce
w Elblągu. W tym czasie przypomną sobie podstawy żołnierskiego zachowania oraz szkolenia ogólnowojskowego,
a także odbędą szkolenie specjalistyczne na przydzielonym stanowisku wojskowym.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych