Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
To już 98 lat...
27.04.2018
W piatek, 27 kwietnia, uroczyście obchodziliśmy 98. rocznicę sformowania Komendy Portu Wojennego Gdynia.

 


Obchody rozpoczęły się na dziedzińcu budynku sztabu Komendy Portu Wojennego Gdynia. Komendant Portu Wojennego - komandor Jarosław WYPIJEWSKI, w asyście Zastępcy Komendanta – Szefa Sztabu - kmdr. por. Przemysława CZERNUSZYCA oraz Dziekana Marynarki Wojennej - komandora Zbigniewa REĆKO złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem gen. bryg. Stanisława DĄBKA - patrona KPW Gdynia. Następnie delegacje udały się do kościoła garnizonowego na uroczystą Mszę Świętą w intencji wszystkich żołnierzy i pracowników jednostki. Kolejnym punktem obchodów święta Komendy Portu  było złożenie wiązanki kwiatów w  miejscu upamiętniającym bohaterską śmierć naszego patrona. Następnie rozpoczęły się główne uroczystości. Dokładnie o godz. 12.00 Komendant Portu Wojennego - komandor Jarosław WYPIJEWSKI, złożył meldunek Zastępcy Dowódcy 3. Flotylli Okrętów -  komandorowi Wojciechowi SOWIE. Po przywitaniu ze sztandarem oraz pododdziałami KPW Gdynia, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz wspólne odśpiewanie Hymnu Polski. Następnie Komendant Portu Wojennego przywitał przybyłych gości, wśród których obecni byli między innymi: byli Komendanci Portu Wojennego -  kmdr w stanie spoczynku Jerzy Górecki oraz kmdr rez. Mirosław Sołtysiak, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Pan Jerzy Grzywacz, wiceprezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej -  kpt. w stanie spoczynku Tomasz Kuplicki oraz dowódcy jednostek wojskowych. Następnie odczytano rozkazy okolicznościowe i wręczono akty mianowań na wyższy stopień wojskowy, medale resortowe oraz wyróżnienia. W tym szczególnym dniu akt mianowania na wyższy stopień otrzymał komandor ppor. Przemysław CZERNUSZYC, który objął obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta - Szefa Sztabu. Zastępca Dowódcy 3. Flotylli Okrętów w swoim wystąpieniu podziękował Komendantowi Portu Wojennego Gdynia za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych oraz złożył szczere życzenia z okazji naszego święta. Komendant Portu również złożył wszystkim żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej gorące, żołnierskie podziękowania za dotychczasową wzorowa służbę i pracę na rzecz Komendy Portu Wojennego Gdynia, życząc jednocześnie dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Uroczystości zakończyły się odegraniem Hymnu do Bałtyku oraz wspólnym odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a po nich nastąpiła defilada pododdziałów.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych