Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Zakończenie szkolenia I turnusu elewów
13.04.2018
W piątek 13 kwietnia br. w Punkcie Bazowania Hel Komendy Portu Wojennego Gdynia odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia szkolenia I Turnusu Elewów Służby Przygotowawczej.

 

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Portu Wojennego komandorowi Jarosławowi WYPIJEWSKIEMU przez dowódcę uroczystości kmdr ppor. Leszka SMARZYŃSKIEGO. Podczas ostatniego apelu elewów Komendant Portu wręczył wszystkim świadectwa ukończenia szkolenia oraz wyróżnił nagrodą rzeczową osiągających najwyższe wyniki w szkoleniu oraz najbardziej zaangażowanych żołnierzy, a na zakończenie życzył wszystkim powodzenia w dalszej drodze służbowej oraz złożył podziękowanie kadrze dowódczej za włożony trud w szkoleniu, a także wyraził uznanie dla rodziców i opiekunów za włożony wysiłek w wychowanie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych