Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
UROCZYSTA PRZYSIĘGA WOJSKOWA
09.02.2018
W piątek, 9 lutego, o godz. 12:00, przed okrętem muzeum ORP Błyskawica
w Gdyni, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa elewów I turnusu służby przygotowawczej.

 

Ochotnicy odbywających szkolenie w Komendzie Portu Wojennego oraz 43. Batalionie Saperów z Rozewia złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Gospodarzami uroczystości byli: Komendant Portu Wojennego, cz. p. o. komandor por. Jarosław WYPIJEWSKI oraz Dowódca 43. Batalionu Saperów kmdr por. Sebastian SOCHOŃ. W uroczystości udział wzięli dowódcy jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Gdynia, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych zaprzyjaźnionych z KPW Gdynia, duchowieństwo oraz najbliżsi żołnierzy służby przygotowawczej. Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Garnizonowym w Gdyni gdzie mszę świętą poprowadził ks. kpt. Piotr LISTOPAD. Następnie pododdziały udały się w miejsce uroczystości przy Okręcie Muzeum ORP Błyskawica. Meldunek o gotowości pododdziałów do przysięgi złożył Dowódcy 3. Flotylli Okrętów wz. kmdr. Wojciechowi SOWA cz. p. o. Komendanta Portu Wojennego Gdynia kmdr por. Jarosław WYPIJEWSKI.
Podczas podniesienia flagi państwowej, żołnierze odśpiewali hymn państwowy. Po powitaniu gości nastąpił najważniejszy moment – złożenie przysięgi wojskowej. Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandary Jednostek Wojskowych dostąpili :
Z Komendy Portu Wojennego Gdynia :
- mar. elew Leszek TELENGA;
- mar. elew Kamil ROMANIUK;
- mar. elew Karol CIESIELSKI;
- mar. elew Paweł ZIEGERT.
Z 43. Batalionu Saperów :
- mar. elew Mateusz ŻYTKIEWICZ;
- mar. elew Michał TARNOGRODZKI;
- mar. elew Karol REDMAN;
- mar. elew Gracjan DOMBROWSKI.
Po uroczystym złożeniu przysięgi kolejnym elementem uroczystości było wręczenie wyróżnień dla elewów osiągających najlepsze wyniki szkoleniowe. Plakietę okolicznościową z miniaturą sztandaru Komendy Portu Wojennego Gdynia otrzymali mar. elew Marzena DOBRZYŃSKA oraz mar. elew Bartłomiej ORZOŁ. Natomiast mar. elew Mateusz ŻYDKIEWICZ z 43. Batalionu Saperów został wyróżniony ryngrafem okolicznościowym.
Po przysiędze elewom I turnusu służby przygotowawczej błogosławieństwa udzielili dziekani Marynarki Wojennej. Komendant Portu Wojennego Gdynia, cz. p. o. kmdr por. Jarosław WYPIJEWSKI zwracając się do żołnierzy składających przysięgę podkreślił znaczenie dzisiejszej uroczystości, będącej początkiem jakże odpowiedzialnej żołnierskiej służby. Podziękował także rodzicom i najbliższym za trud wychowania oraz cierpliwość w niełatwym czasie rozłąki. Całą uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych