Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Analiza i ocena dyscypliny za 2017r.
05.02.2018
W dniu 02 lutego 2018 r. odbyła się analiza i ocena dyscypliny Komendanta Portu Wojennego Gdynia za 2017 rok.

W analizie i ocenie dyscypliny uczestniczyła kierownicza kadra Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Zgodnie z wyznaczonym porządkiem odprawy dowódcy pododdziałów złożyli Komendantowi Portu Wojennego Gdynia, cz. p. o. kmdr por. Jarosławowi WYPIJEWSKIEMU, meldunki dotyczące oceny dyscypliny w swoich pododdziałach za rok 2017.

Szef sekcji wychowawczej przedstawił ocenę i analizę dyscypliny w Komendzie Portu Wojennego Gdynia za rok 2017. W porównaniu z rokiem 2016, w Komendzie Portu Wojennego Gdynia nastąpił wyraźny spadek negatywnych zdarzeń. Wyróżnień udzielali wszyscy uprawnieni przełożeni dyscyplinarni. Zanotowano także spadek liczby wypadków z udziałem żołnierzy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych