Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
DO SŁUŻBY MARSZ!
09.01.2018
Wczoraj, w poniedziałek 8 stycznia, w Komendzie Portu Wojennego Gdynia stawili się żołnierze – ochotnicy w celu odbycia szkolenia wojskowego w ramach I turnusu służby przygotowawczej.

Szkolenie elewów I turnusu służby przygotowawczej odbywać się będzie w Punkcie Bazowania Hel. Zostało ono podzielone na dwa etapy: podstawowy oraz specjalistyczny. Podczas szkolenia młodzi adepci będą zdobywać podstawową wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz zostaną zapoznani ze specyfiką służby wojskowej. Następnie elewi przejdą szkolenie specjalistyczne w wybranych specjalnościach wojskowych. Każdy etap zakończony się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Po siedmiu dniach od wcielenia, 15 stycznia, elewom uroczyście zostanie wręczona broń, a 9 lutego złożą przysięgę wojskową na sztandar Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych