Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA III TURNUSU ELEWÓW
08.12.2017
W piątek 8 grudnia br. w Punkcie Bazowania Hel KPW Gdynia odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia szkolenia III Turnusu Elewów Służby Przygotowawczej.

 

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Portu Wojennego kmdr. Andrzejowi ŁYSAKOWSKIEMU przez dowódcę uroczystości kmdr. ppor. Leszka SMARZYŃSKIEGO. Podczas ostatniego apelu elewów Komendant Portu wyróżnił nagrodą rzeczową najbardziej zaangażowanych w procesie szkolenia żołnierzy i życzył wszystkim powodzenia w dalszej drodze służbowej.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych