Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
DRUGA ROCZNICA POWSTANIA WOJSKOWEGO KLUBU HDK
01.12.2017
1 grudnia 2017 roku w Klubie 3 Flotylli Okrętów odbyła się uroczystość
z okazji drugiej rocznicy powstania Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia.

 

Złożenie meldunku Komendantowi Portu Wojennego Gdynia - kmdr. Andrzejowi ŁYSAKOWSKIEMU przez Prezesa Klubu - kmdr. ppor. Waldemara ŻYŁÓW oraz wprowadzenie Sztandaru rozpoczęło uroczystość.
Założenie Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi nastąpiło 10 grudnia 2015 roku. Od tej daty żołnierze
i pracownicy resortu obrony narodowej oddali łącznie ponad 530 litrów krwi. W 2017 roku zaplanowano i zrealizowano prawie 30 akcji poboru krwi na terenie Portu Wojennego Gdynia, Punktu Bazowania Hel, 43. Batalionu Saperó
w w Rozewiu oraz 6. Ośrodka Radioelektronicznego w Gdyni. W działalność klubu wpisały się akcje poboru krwi
od elewów służby przygotowawczej w Gdyni, Helu i Rozewiu, którzy łącznie oddali ponad 100 litrów krwi. W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia, a następnie wystąpił Zespół Instrumentalno – Wokalny 3 na Morskiej Fali pod kierownictwem p. Adama Zittermanna.

 

GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych