Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
ZASŁUŻONA EMERYTURA
23.11.2017
Dzisiaj, w czwartek 23 listopada, w Sali Tradycji KPW Gdynia, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji odejścia na zasłużoną emeryturę pracowników resortu obrony narodowej. Z jednostką pożegnały się panie Jolanta Górecka oraz Elżbieta Styczyńska.

Uroczystość pożegnania pracowników resortu obrony narodowej odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w Sali Tradycji jednostki wojskowej, w obecności sztandaru Komendy Portu Wojennego Gdynia. Komandor Andrzej Łysakowski podziękował obydwu paniom za sumienną i pełną zaangażowania pracę oraz wręczając listy gratulacyjne złożył serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, a także zasłużonego odpoczynku.


Odchodzące na emeryturę panie Jolanta Górecka oraz Elżbieta Styczyńska podziękowały swoim przełożonym za życzliwość i dobrą atmosferę pracy z jaką się przez te lata spotykały, a także koleżankom i kolegom, na których wsparcie zawsze mogły liczyć.


Tekst i zdjęcia: Przemysław Płonecki.

                                          

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych