Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Zakończenie służby w Komendzie Portu Wojennego Gdynia
14.09.2017
W czwartkowe popołudnie 14 września 2017 roku, na uroczystej zbiórce w Sali Tradycji Komendy Portu Wojennego Gdynia, odbyło się pożegnanie kpt. Rafała FRASKA.

 

Znaczącym elementem zbiórki było przekazanie obowiązków służbowych w obecności Komendanta Portu Wojennego Gdynia kmdr. Andrzeja ŁYSAKOWSKIEGO, które również odbyło się w Sali Tradycji.

Pożegnanie żołnierza odbyło się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w obecności sztandaru Komendy Portu Wojennego. Komendant Portu wręczył odchodzącemu list gratulacyjny, podziękował za długoletnią, wzorową i sumienną służbę oraz życzył realizacji planów i zamierzeń.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych