Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Wręczenie broni
13.09.2017
W dniu 13 września 2017 r. na uroczystym apelu w Punkcie Bazowania Hel, odbyło się wręczenie broni żołnierzom III turnusu Służby Przygotowawczej.

 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Portu Wojennego Gdynia kmdr. Andrzejowi ŁYSAKOWSKIEMU przez dowódcę Punktu Bazowania Hel kmdr ppor. Leszka SMARZYŃSKIEGO. Komendant Portu wręczył broń wyróżniającym się w szkoleniu żołnierzom, podkreślając w swoim wystąpieniu, że prawo do noszenia broni Ojczyzna przyznaje tylko wybranym. Wręczenie broni ma też symboliczne przesłanie – staje się ona narzędziem służącym obronie tego, co w życiu każdego Narodu najważniejsze: suwerenności i niepodległości. To pierwsza tak ważna zbiórka dla nowo wcielonych elewów, którzy po raz pierwszy stanęli na placu apelowym.
Fot. kmdr ppor. Rafał KOPYT
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych