Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Kolejna zmiana Grupy Zadaniowej w akcji
23.08.2017
23.08.2017 roku z Komendy Portu Wojennego w Gdyni wyjechała kolejna grupa zadaniowa w celu udzielenia pomocy w usuwaniu skutków nawałnicy.


Szczegółowego instruktażu przed wyjazdem udzielił Szef Sztabu wz. kmdr ppor. Przemysław CZERNUSZYC oraz Komendant Wojskowej Straży Pożarnej st. chor. Kamil JELIŃSKI

Głównym zadaniem grupy jest udrożnienie drogi dojazdowej do zapory w miejscowości Konigort.

Skład grupy zadaniowej: Dowódca grupy- mat Łukasz ZATORSKI
                                                             st. mar. Łukasz SZYMAŃSKI
                                                             st. mar. Jakub PASIERB
                                                             mar. Szymon LAHUTA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych