Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Powitanie nowych żołnierzy
12.07.2017
W środę 12. lipca, podczas rozprowadzenia miesięcznego w szeregach Komendy Portu Wojennego Gdynia powitano nowego oficera ppor. Przemysława KOSTUCH oraz żołnierzy odbywających praktyki: sierż. pchor. Adama JUSZCZYK, sierż. pchor. Kamila SZUMKOW.

Podczas przywitania Komendant Portu Wojennego Gdynia wz. kmdr por. Jarosław WYPIJEWSKI
podkreślił, że służba w gdyńskiej Komendzie Portu Wojennego to zaszczyt i wyróżnienie, jednocześnie życząc satysfakcji, żołnierskiego szczęścia oraz pomyślnej realizacji zadań w codziennej działalności służbowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych