Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Ćwiczebny alarm pożarowy w Ustroniu Morskim
21.06.2017
W środę, 21. czerwca br., w zamiejscowym pododdziale Komendy Portu Wojennego Gdynia z Ustronia Morskiego przeprowadzono ćwiczebny alarm pożarowy wraz z ewakuacją.

W ćwiczeniu brały udział zastępy PSP Kołobrzeg oraz OSP Ustronie Morskie. Scenariusz ćwiczenia zakładał prowadzenie akcji gaśniczej w magazynie środków bojowych oraz ewakuację poszkodowanego i środków materiałowych z zagrożonego obiektu. Praktycznie sprawdzono założenia zawarte w planie ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałanie sił i środków ujętych w „Planie Ratowniczym Plutonu Zabezpieczenia Zespołu Technicznego KPW Gdynia”.


Za zaangażowanie oraz profesjonalizm w ćwiczeniach wręczono pamiątkowe makiety rakiet dla Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu oraz Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim. Po ćwiczeniach przeprowadzono szkolenie oraz pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych