Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Pożegnanie z jednostką
14.06.2017
Dzisiaj, w środę 14 czerwca, na uroczystej zbiórce w Sali Tradycji KPW Gdynia, odbyło się pożegnanie kpt. Jacka DANIELEWSKIEGO, który po długoletniej służbie rozstał się z naszą jednostką wojskową i został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe.

Pożegnanie odbyło się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w obecności sztandaru Komendy Portu Wojennego Gdynia. Komendant Portu, kmdr Andrzej ŁYSAKOWSKI, wręczył odchodzącemu list gratulacyjny oraz wspominając przebieg drogi służbowej podziękował za długoletnią wzorową i sumienną służbę, a także pogratulował awansu na stopień komandora podporucznika.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych