Komenda Portu Wojennego Gdynia
Aktualności
Wspólne ćwiczenia strażaków
14.06.2017
Dzisiaj, w środę 14 czerwca, na terenie Stoczni Marynarki Wojennej zakończyły się ćwiczenia taktyczno- bojowe w zakresie działań ratowniczych i gaszenia pożarów.


Organizatorem ćwiczenia była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, przy współudziale Zakładowej Straży Pożarnej Stoczni MW oraz Wojskowej Straży Pożarnej Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Ćwiczenie to miało na celu sprawdzenie i doskonalenie współdziałania wszystkich zmian służbowych podmiotów ratowniczych podczas pożarów obiektów stoczni oraz jednostek pływających budowanych i remontowanych na jej terenie. Ćwiczenia odbyły się na ORP Piast, ORP Ślązak oraz budynku acetylenowni.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych