Komenda Portu Wojennego Gdynia
Galeria
2018-11-26 14:38:11
W poniedziałek 26 listopada 2018 roku obsady elementów baz mobilizacyjnych Komendy Portu Wojennego Gdynia przyjęły żołnierzy rezerwy.
PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.PRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.fPRZYJĘCIE ŻOŁNIERZY REZERWY.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych