Komenda Portu Wojennego Gdynia
Komendant

KOMENDANT
PORTU WOJENNEGO GDYNIA

 

Kmdr Jarosław Wypijewski urodził się 7 sierpnia 1968 roku w Inowrocławiu. Służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku podejmując naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. 2 października 1991 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – oficer sztabu w batalionie ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego Gdynia. W 1992 roku ukończył kurs komendantów garnizonowych ośrodków samoobrony. W 1999 roku został absolwentem studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w batalionie ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego Gdynia, a kilka miesięcy później objął obowiązki dowódcy batalionu. Po 11 latach służby w batalionie ochrony i obsługi, kmdr ppor. Jarosław Wypijewski objął obowiązki szefa szkolenia Komendy Portu Wojennego Gdynia, gdzie służył w latach 2002 – 2011. Na tym stanowisku, w 2004 roku awansował na stopień komandora porucznika. W latach 2008 – 2009 został dwukrotnie skierowany do służby w PKW UNDOF Syria, a w latach 2010 – 2011 do służby w PKW Afganistan (VIII). Niedługo po powrocie z misji w 2011 roku, został wyznaczony na stanowisko Komendanta Garnizonu Gdynia, gdzie obowiązki pełnił do końca 2012 roku. Następnie, od początku 2013 roku pełnił służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej, skąd po raz czwarty został skierowany do służby poza granicami kraju, ponownie w PKW Afganistan (XIV). Po kilkumiesięcznym epizodzie w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 16 lutego 2015 roku objął obowiązki Zastępcy Komendanta – Szefa Sztabu Komendy Portu Wojennego Gdynia. Kmdr Jarosław Wypijewski, od dnia 01 marca 2018 roku pełni obowiązki na stanowisku Komendanta Portu Wojennego.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych